راهو - الهه دورگا

در پست های قبلی در مورد راهو و تاثیر آن بر روی رسالت زندگی شما صحبت کردم. اما در آنجا فقط به اندازه آشنایی با راهـو صحبت شد. به همین دلیل تصمیم گرفتم در پستی جداگانه به طور مفصل در مورد آن صحبت کردم. اگر دوست دارید بیشتر با راهـو و ویژگی های آن آشنا شوید ادامه مطلب را مطالعه کنید.

در پست چگونه می توانیم هدف روح و رسالت زندگی خود را بفهمیم؟ گفته شد که راهو یک نقطه محاسباتی در آسمان (نقطه تلاقی گردش ماه و زمین به دور خورشید) و همچنین نیرویی ناخودآگاه در تعیین رسالت زندگی ما محسوب می شود. در کنار این موضوع در مورد داستان های اساطیری و برخی ویژگی ها و تاثیرات آن بر روی زندگی ما صحبت شد. حال در این پست می خواهیم به ویژگی های ذاتی راهـو، شکل آن، چگونگی تاثیرگذاری آن و سایر مشخصات آن صحبت کنیم.

برای آشنایی اولیه، ابتدا به سراغ معنی آن می رویم. راهو در زبان فارسی به معنی سر اژدها است. در پست های قبلی هم گفته شد که راهـو نشان دهنده سر است و در افسانه آن نیز گفتیم در جنگی که رخ داد، سر از تن جدا شد و سر به صورت سری با عمری جاویدان در دنیا باقی ماند. الهه حاکم بر راهو نیز دورگا نام دارد. همچنین نماد آن گرگ سیاه می باشد و عنصر آن طوفان آب در حد بسیار بالا و زلزله است.

ویژگی های راهو

راهو بیشتر در جاهای عجیب و غریب بزرگ و خاص و پیچ در پیچ و خانه های عجیب و غریب اما متوسط رو به بزرگ یافت می شود. تاثیر آن بر مزه به صورت مزه مسموم و چیزهای مسموم است و زمانی که مسموم می شویم به این معنی است که راهـو در جای بدی قرار گرفته است. در خصوص تاثیرگذاری بر ویژگی های ظاهری می توان گفت، ظاهر را زیبا می کند، جذابیت و چشم زیبا و کوپولی و چهره سرخ می دهد و اگر بد عمل کند به فرد انحراف چشم می دهد.

سلامتی عصبی و چیزهای مزمن و خاص که همه ریشه عصبی دارند نیز به راهو مربوط می شوند. در مورد حروف اسم اصولا دو اسم هستند. یکی در گوش و یکی صدا می کنند یا یکی شناسنامه ای و یکی صدا میکنند. یا اسمشان را مخفف صدا می زنند. طبیعت آن نیز نحس شدید و گُجسته است. کاراکتری که به وجود می آورد نیز ویژگی های منفی از جمله تقلب و دزدی و کارهای غیرقانونی و خلاف و اعتیاد و فریبکاری می دهد. اگر راهوی کسی در جای خوب باشد، تقلب آن فرد همیشه خوب در می آید.

سایر ویژگی های کاراکتری که راهو می دهد: بلاتکلیفی، افراط و تفریط، دائما طرف خودش را سرِکار می گذارد، بلاتکلیفی تحصیلی و عاطفی می دهد. همیشه سرِ دو راهی است. اگر مشکلی بدهد قابل کشف در سلامتی نیست و پزشکان هنوز درمان آن را نیافته اند. در قسمت کار باشد، چیزهای غیرقانونی می دهد، مثل تتوکردن یا کار ماه بانو، که حاصل آن پول می دهد.

پیشنهاد می کنم: معرفی تقویم پانچانگا برای تحلیل چارت تولد

اگر کارش غیرِقانونی باشد هر چیزی که به دست می آورد از دست می دهد. خرید غیرقانونی سربازی، خروج غیرِقانونی از مرز، طمع و پول دوستی می آورد. راهو پول خوب می دهد (سیاره ی خوبِ پول) و کلا به مادیات ربط دارد نه به معنویات. تغییر و تحولات درونی ایجاد میکند حتی ظاهری. قدرت قطع کردن رابطه با کسی را ندارد مگر اینکه طرف مقابل قطع کند. راهوی فرد در قسمت تحصیل باشد، درسهای عجیب و غریب می دهد.

اعتیاد به الکل و روان گردان می دهد. راهو در هر قسمت از بدن باشد آن قسمت را پُر می کند. خورشید و ماه دشمنان آن هستند و اگر در کنار هم قرار بگیرند پوست آن فرد،کنده می شود. در زمان راهـو به سگ سیاه غذا بدهید تا رفع شود. ماه و راهـو بغل هم افراد روانی و شیزوفرنی می دهد. ماه روی ذهن اثر می گذارد. خورشید و راهو روی فیزیک اثر می گذارد. ماه و راهــو کنار هم باشند، جادوی سیاه می دهد. دوره ی راهـو 18 ساله است.

راهو و کیتو همیشه روبروی هم هستند و خلاف عقربه های ساعت می چرخند. در پست بعدی در مورد کیتو حرف خواهیم زد.