بررسی خانه پنجم چارت تولد «خانه فرزند و بارداری»

یکی از مهمترین خانه هایی که در تحلیل چارت تولد بررسی می شود، خانه پنجم چارت تولد است. در این خانه به بررسی وجود فرزند در زندگی و احتمال بارداری اشاره می شود. در این پست قصد دارم به طور مفصل تر این خانه را برای شما معرفی کنم. پس در ادامه با من همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

خانه پنجم چارت تولد براي فرزند و بارداري مورد بررسي قرار مي گيرد، فرزند اول خانه پنج، فرزند دوم خانه هفت و يكي در ميان جلو مي رويم. همین ابتدا به نکته مهمی اشاره کنم. اگر كسي سقط داشته باشد به عنوان فرزند در اين شمارش حساب مي شود.

براي زايمان به خانه پنج قوي نياز داريم، سيارات ملفيك مثل مارس، ساترن، پلوتو مي تواند مشكل ايجاد كند. بطور كلي نشان هاي آب خرچنگ، عقرب، ماهي شخص را مستعد بارداري مي كند. نشان هاي قوچ، دوقلو، ليو، خوشه مي تواند باعث ناباروري شود. ساير نشان ها نامعلوم اند پس بيشتر بررسي مي كنيم.

حاكم خانه پنجم چارت تولد نبايد به خانه ٦ و ٨ و ١٢ رفته باشد. مارس هم نبايد با خانه پنج يا حاكم آن زاويه داشته باشد مي تواند باعث خونريزي شود. نود جنوبي و ساترن در خانه پنج مانع بارداري مي شوند. پلوتو هم مي تواند مشكلاتي ايجاد كند براي مثال فرزند در شكم مادر بميرد و ژوپيتر براي زايمان مفيد است.

پیشنهاد می کنم: کاراکا خانه های چارت تولد چه چیزی هستند؟

البته همه اين موارد به ترانزيت سيارات هم بستگي دارد و در دوره خاصي ممكن است شخص بتواند باردار شود. خانه يازده مقابل خانه پنجم چارت تولد فرزند ديگران را نشان مي دهد و اگر كسي فرزند خوانده داشته باشد يا به سرپرستي قبول كند و يا فرزندان همسرش را بزرگ كند در خانه يازده نشان داده مي شود.

براي اعلام اينكه كسي باردار مي شود يا خير همه نشانه ها را بررسي مي كنيم. ممكن است شخصي خانه پنجش با نشان خوشه آغاز شود ولي وجود يك ژوپيتر به بارداري كمك كند و اتفاقا فرزندي شهريور ماهي به دنيا آورد . جنسيت فرزند با توجه به تريم ها قابل تشخيص است. براي مثال تريم ونوس فرزند دختر و تريم مارس فرزند پسر را نشان مي دهد. حتي دو تا مارس كنار هم ممكن است زايمان دو قلو را نشان دهد.

امیدوارم سری آموزش های بررسی خانه های چارت تولد در آسترولوژی مورد توجه شما قرار گیرد. اگر استقبال از اینگونه آموزش ها بالا باشد، در آینده آموزش های بیشتر و بررسی سایر خانه ها را نیز انجام خواهم داد.