تکنیک رمل و اسطرلاب (به انگلیسی: Geomancy) را يك هنر پيچيده تفسير و مهارت در شناخت الگوها، به جست و جوي پاسخ هاي از پيش تعريف شده مي دانند. طبق يکی از متن هاي هرمتيك عربي، ادريس (يا هرمس تريزميستون) درخواب شاهد فرشته جبرئيل بود و از او تقاضای روشنگري