متافیزیک انرژی و آسترولوژی

شخصیت شناسی با آسترولوژی

در این صفحه مطالب و آموزش های شخصیتی شناسی و تیپ های مختلف شخصیتی براساس علم آسترولوژی و تحلیل چارت تولد منتشر می شود.

تفاوت نشان خورشیدی و راشی (ماه) در علامت زودیاک و آسترولوژی

تفاوت نشان خورشیدی و راشی (ماه) در علامت زودیاک و آسترولوژی

اگر شما فردی هستید که از مطالب آسترولوژی را دنبال می‌کنید، شرط می‌بندیم که حتماً زمانی بین نشان خورشیدی و…
افرادی که این 5 نشانه زودیاک را دارند، افرادی تاثیرگذار در سال 2024 خواهند بود.

افرادی که این 5 نشانه زودیاک را دارند، افرادی تاثیرگذار در سال 2024 خواهند بود.

نشانه زودیاک شما یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذاری بر شخصیت شما است. مطابق جایگیری که در سال 2024 برای سیارات…
شخصیت شناسی مردان برج حوت در آسترولوژی (1 تا 29 اسفند)

شخصیت شناسی مردان برج حوت در آسترولوژی (متولدین 1 تا 29 اسفند)

در آخرین قسمت از مطالب شخصیت شناسی مردان در آسترولوژی براساس نشان زودیاک، به شخصیت شناسی مردان برج حوت رسیدیم.…
شخصیت شناسی زنان برج حوت در آسترولوژی (1 تا 29 اسفند)

شخصیت شناسی زنان برج حوت در آسترولوژی (متولدین 1 تا 29 اسفند)

در بخش پایانی شخصیت شناسی زنان در آسترولوژی، به شخصیت شناسی زنان برج حوت به عنوان آخرین نشان از دایره…
شخصیت شناسی مردان برج دلو در آسترولوژی (1 تا 30 بهمن)

شخصیت شناسی مردان برج دلو در آسترولوژی (متولدین 1 تا 30 بهمن)

برج دلو یازدهمین نشانه در دایره زودیاک است و در این مطلب به سراغ شخصیت شناسی مردان برج دلو در…
شخصیت شناسی زنان برج دلو در آسترولوژی (متولدین 1 تا 30 بهمن)

شخصیت شناسی زنان برج دلو در آسترولوژی (متولدین 1 تا 30 بهمن)

در این بخش از شخصیت شناسی با آسترولوژی به سراغ شخصیت شناسی زنان برج دلو رفته ایم تا با هم…
پشتیبانی وبسایت