متافیزیک انرژی و آسترولوژی

چارت تولد چیست و چه کاربردی دارد؟

چارت تولد چیست؟

محاسبه چارت تولد یکی از مهمترین خدماتی است که توسط وبسایت متافیزیک انرژی و آسترولوژی به فارسی زبانان ارائه می شود اما خیلی از دوستداران آسترولوژی و نجوم با این چارت آشنایی ندارند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم در این پست به معرفی کامل چارت تولد بپردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

فهرست مطالب

طالع یا زایچه چیست؟

برای آشنایی با چارت تولد ابتدا باید اطلاعات مناسبی در مورد طالع داشته باشید. پس در قدم اول به سراغ آشنایی با طالع می رویم. به چارت و جایگیرى سیارات در آن، زایچه (طالع) اطلاق مى شود. زایچه، در واقع یک تصویر راهنما از جایگیرى سیارات از دیدگاه زمین است. زایچه براى یک لحظه خاص زمانى کشیده مى شود. سیارات به حرکت خود ادامه می دهند در نتیجه جایگیرى آنها، امروز، نسبت به همین روز در سالى دیگر، متفاوت است. جایگیرى سیارات در لحظه تولد شما، مثل اثر انگشت شما، منحصر به فرد است.

چارت نجومى که براى زمان دقیق، روز، سال و محل تولد شما کشیده مى شود، زایچه شماست. زایچه شما منحصر به فرد است و آن را با هیچکس دیگرى که در ماه تولد شما متولد شده است، تقسیم نمى کنید. در ایام کهن، زایچه ها براى تعیین زمان اتفاقاتى مثل جشن ها، جنگ ها، تاجگذارى پادشاهان، سفرها و داد و ستدهای تجارى ترسیم می شد. معمولاً فقط پادشاهان به اندازه کافى خوش شانس بودند که زایچه تولدشان کشیده شود. در حال حاضر، هر کسى می تواند زایچه تولدش را با استفاده از اسطرلاب ترسیم کند.

چارت تولد چیست؟

چارت نجومی که در پاراگراف قبلی از آن نام بردیم همان چارت تولد (به انگلیسی: natal astrology) افراد نامیده مى شود. چارت تولد در حقیقت تشکیل شده از پارامتر های مختلفی است که تعیین کننده انرژی اعظم زندگی می باشند. سیارات و جایگان آنها در صورت های فلکی، نظرات و انرژی بین سیارات، خانه های چارت تولد و کاراکاهای یک چارت و در امور ریز تر داشا ها و یوگاها.

زمانی که یک چارت تولد تفسیر می شود و ارتباط بین این موارد بررسی میگردد نتایج اهم زندگی تعیین، مسیر راه برای تصمیم گیری روشن تر و حقایقی درباره ابعاد روحانی و مادی زندگی ما آشکار میگردد. اتفاقات و انرژی راه آینده بر اساس ترانزیت سیارات و ماهاداشا بررسی می شود و میتوان درباره کارما و دارمای زندگی سخن گفت. نتایج کلی اموری چون ازدواج، تحصیل، استعداد ها، امور کاری مالی و… در یک چارت نجومی معمولا از طریق خانه های چارت تولد و وارگاهای آن مورد بررسی و آنالیز قرار میگیرد.

یک نمونه چارت تولد در فضای غربی دایره ای شکل بر اساس مبنای محاسباتی سایدریال را در تصویر زیر مشاهده میکنید که شامل موقعیت هرسیاره و ارتباط سیارات با یک دیگر، جدول نظرات و جدول کیفیت و عناصر و مواردی از این قبیل میباشد.

نمونه ای از چارت تولد در فضای غربی

نمونه ای از چارت تولد در فضای غربی

چارت تولد یا زایچه در واقع معرف انرژیکی شما در دنیای کیهانی و شناسنامه ی دوم شما تلقی می شود. هر فرد با توجه به تاریخ تولدش، در آسمان سیارات در یک موقعیت و وضعیت خاص قرار دارند که همچون اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد است. چارت نجومی شما شامل وضعیت سیارات و ستارگان در روز و ساعت و دقیقه تولد شماست که بر اساس مقیاس جغرافیایی محل تولد تکمیل می شود و می توان در سیستم های مختلف محاسباتی نجومی ترسیم و نمایان کرد.

کاربرد چارت تولد

با استخراج و تحلیل اطلاعات شما در چارت تولد، می توان به ویژگی های شخصیتی پی برد که می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف شما توسط بررسی این چارت می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری های شما باشد و در انتخاب شغل، همسر، مسیر تحصیلی و حل چالش های زندگی به شما کمک کند.

مثل هر مورد دیگرى، ستاره بینی نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته و اهمیت واقعى آن، از بین رفته است. طالع بینى روزانه، بر اساس علامت خورشید (sun sign) که در مجله ها و وب سایت ها نوشته مى شود، بر اساس زمان تولد شما نیست. در نتیجه مثل اینست که دارویى، از طرف پزشکى که شما را معاینه نکرده است، برایتان تجویز شود. طالع بینی اصلی با کمک چارت تولد انجام می شود و برای دانستن طالع تان باید ابتدا چارت نجومی خود را بدانید.

کلمه “horoscope” در زبان انگلیسى از کلمه “hora Scopus” مى آید که به معنى اشاره گر زمان یا نمایش ساعت مى باشد. بنابراین طالع بینى صحیحى، بدون در نظر گرفتن زمان وجود ندارد. آنچه به عنوان طالع بینى روزانه نوشته می شود، چیزى بیش از یک نقل قول روزانه بى معنى نیست. همین موضوع به میزان اهمیت بالای بررسی چارت تولد برای مشخص شدن طالع واقعی فرد اشاره می کند.

همانطور که در بالا بیان شد، اگر چه اطلاعاتى که به وسیله نجوم، براى برنامه ریزى بدست مى آید، با ارزش است، اما این کار با آنالیز کردن ترانزیت کنونى سیارات و نحوه تأثیر ترانزیت روزانه بر زایچه تولد شما امکان پذیر است که همان چارت تولد شماست. به این نوع گزارشات اغلب “پیش بینى” اطلاق مى شود. پیش گویى هایى که بر اساس ترانزیت گفته مى شود، هیچ وجه تشابهى با طالع بینى متداول روزانه بر اساس خورشید ندارد. (Daily sun-sign horoscopes).

مهم: دریافت رایگان گزارش چارت تولد

براى یک پیش گویى بر اساس ترانزیت فعلى، نیاز به آنالیز وسیع زایچه تولد شما به همراه ترانزیت فعلى است. فقط یک منجم با صلاحیت یا یک دانشجوى نجوم مى تواند کار مؤثرى انجام دهد. بدون در نظر گرفتن زمان، روز، سال و محل تولد شما، هیچ پیش گویى درستى نمی تواند انجام شود. بار دیگرى که وسوسه شدید به طالع بینى روزانه بر اساس فقط سیاره خورشید اعتماد کنید، به این قضیه فکر کنید و بدانید که محاسبه چارت تولد شما برای مشخص کردت طالع تان بسیار مهم است و بدون آن نمیتوانید به طالع واقعی خود پی ببرید.

هوروسکوپ به همراه امضای ستارگان

نجوم وابسته به تولد، تمام زایچه تولد شما را در نظر مى گیرد که ابزارى بسیار قوى براى درک رفتار بشر و براى تشخیص قدرت ها و ضعف هاى ما است. در مورد شخصیت آگاهى داده و این قدرت را به ما مى دهد تا با نیروى بیشتری به سرنوشت خود بپردازیم. در مورد هر مطلبى که در یک چارت تولد (چارت نجومی) دیده می شود، یک تم روانشناختى وجود دارد. به عبارت دیگر نشان مى دهد در روان ما چه اتفاقى مى افتد ولى نه لزوماً چه کار فیزیکى باید انجام شود.

به همین دلیل اعتقاد داریم نجوم بر سرنوشت شما صحه نمى گذارد. بجاى اینکه بگوید چه خواهد شد، نجوم نشان می دهد چه چیزى را تجربه خواهیم کرد. علم نجوم واقعى، کم و زیاد شدن جریان انرژى در عالم گیتى را به حساب مى آورد. جریانى که با هر کدام از سیارات، خورشید و ماه (و هر چیز دیگرى که در فضا در گردش است و باعث ایجاد موجى در انرژى مى شود) کنترل مى شود.

علم نجوم واقعی

علم نجوم واقعى، مثل علم فیزیک، تأثیرات بین ماده و انرژى را بررسى مى کند. سمبل هایى که در نجوم بکار گرفته مى شود، زبان منحصر به فردى براى “انرژى” ایجاد مى کند. علم نجوم واقعى، یک علم متکى بر مشاهده و تجربه است. مبناى اطلاعات بدست آمده، مشاهدات هزاران ساله است. و این داده ها، نتایج شبیه به هم داشته اند. این توضیحات همان دلایلی هستند که به شما می گویند چرا برای دریافت و تفسیر گزارش چارت تولد شما باید به اطلاعات سیارات، ستارگان و نجوم مراجعه کنیم.

رفتار شما، کلیشه اى از یکى از 12 علامت دایرة البروج نیست. بلکه ترکیبى از تمامى عواملى است که در لحظه اولین تنفس شما وجود داشته است. دکتر کارل یونگ به زبان زیبایى مى گوید:

ما در لحظه اى معین، در مکانى معین به دنیا آمده ایم و مثل محصول شراب یکسال بخصوص، کیفیت آن سال و آن فصلى که به دنیا آمده ایم را در خود داریم. علم نجوم ادعایى غیر از این ندارد.

علم نجوم واقعى، علوم و ریاضیات را با هم ترکیب مى کند. گفته مى شود علم نجوم، هندسه خدایى است. برای داشتن طالع واقعی باید از این علم به درستی استفاده کرد و به بررسی چارت تولد براساس این علم آسترونومی پرداخت. همه این موارد برای اینکه بدانید در آینده چه چیزی در انتظارتان هست بسیار مهم می باشد. امیدواریم تا به اینجا به خوبی با چارت نجومی آشنا شده باشید و به اهمیت آن پی برده باشید. در نهایت این خبر مهم را به شما اعلام می کنیم که برای دریافت تحلیل چارت تولد خود و تفسیر آن توسط استاد برجسته حوزه آسترولوژی و نجوم، فقط کافیست به صفحه مشاوره و تفسیر چارت تولد مراجعه کرده و درخواست خود را در این صفحه ثبت نمایید.

نتایج برخی از چارت های بررسی شده در این وبسایت

در ادامه نتایج برخی از چارت هایی که توسط وبسایت متافیزیک انرژی و آسترولوژی بررسی شده اند را مشاهده می کنید.

نمونه شماره یک تحلیل چارت تولد توسط وبسایت متافیزیک انرژی و آسترولوژی
نمونه شماره دو تحلیل چارت تولد توسط استاد نمازی
نمونه شماره سه تحلیل چارت تولد توسط استاد نمازی

سوالات مرتبط:

چارت تولد چیست؟

چارت تولد همان طالع (زایچه) شماست که در آن زمان دقیق، روز، ماه، سال و محل تولد شما ترسیم می شود. چارت تولد در حقیقت تشکیل شده از پارامتر های مختلفی است که تعیین کننده انرژی اعظم زندگی می باشند. سیارات و جایگان آنها در صورت های فلکی، نظرات و انرژی بین سیارات، خانه های چارت تولد و کاراکاهای یک چارت و در امور ریز تر داشا ها و یوگاها.

دانستن چارت تولد شخصی چه کاربردی دارد؟

شما با دانستن چارت شخصی خود می توانید به طالع دقیقی در مورد گذشته تان، روزگاری که در حال سپری کردن آن هستید و همچنین آینده خود دست پیدا کنید. این طالع براساس موقعیت سیارات، جایگزی آن ها و ترانزیت سیارات تعیین می شود و دقیق ترین طالعی است که به شما گفته می شود. این طالع البته کامل علمی بوده و براساس علم نجوم به دست می آید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 77 میانگین: 3.7]

دیدگاه‌ها (20)

*
*

  محمد مهمان اسفند 5, 1399 پاسخ

  برای من خیلی عالی ودقیق بود توسط آقای نمازی

   مدیر وبسایت مدیر کل اسفند 5, 1399 پاسخ

   بسیار عالی، بله استاد نمازی تحلیل چارت رو بسیار عالی انجام میدن

  فرزانه مهمان اسفند 6, 1399 پاسخ

  ان شالله دایرکت و چک کنن استاد، چندین روزه پیام دادم، خونده نشده

   مدیر وبسایت مدیر کل اسفند 6, 1399 پاسخ

   نگران نباشید حتما چک میکنن. تعداد ها دایرکت ها بسیار بالاست به همین دلیل پاسخگویی به تک تک شما عزیزان زمان میبره

  فرزانه مهمان فروردین 7, 1400 پاسخ

  استاد نمازی بینظیره

  ترانه مهمان آبان 14, 1400 پاسخ

  اقای نمازی واقعا ازتون یک دنیا ممنونم . با راهنمایی که سال ۹۹ کردید تصمیم درستی تو ازدواجم گرفتم و واقعا هرچی گفته بودین یک به یک شد
  این کامنت رو میذارم تا عرض ارادتی کرده باشم
  بسیار یاد شما در ذهن من باقی هست
  کارتون عالی و نمره ی شما واقعا بیست

   مریم مهمان مرداد 11, 1401 پاسخ

   سلام من در سال ۱۳۶۱/۰۹/۰۹ بدنیا اومدم روز سیزدهم ماه سفر موقع غروب آفتاب بدنیا اومدم الان چهل سالمه خیلی تو کارام نحسی و بدشانسی هست چیکار کنم

    رضا نمازی مدیر فروشگاه مرداد 22, 1401 پاسخ

    باید دقیقا چارت تولد شما توسط ساعت تولد و منطقه تولد شما مورد بررسی قرار گیرد . عوامل بد شانسی میتواند در طیف خانه های تری شادایا و خانه ی دوازدهم چارت شما باشد و همچنین این موضوع بستگی دارد موقعیت سیارات منحوس شما بخصوص زحل چگونه باشد و در چه داشایی باشید

  sanam مهمان خرداد 7, 1401 پاسخ

  واقعا عالی بود اقای نمازی
  تمام چیزی که به من هم گفتید درست بود و صد درصد درست بود

  زهرا محمدی مهمان تیر 18, 1401 پاسخ

  سلام من خیلی مایلم که از علم شما استفاده کنم واز زایچه خودم و بچه هام با اطلاع بشم چطور میشه کمکم کنید؟

   رضا نمازی مدیر فروشگاه مرداد 22, 1401 پاسخ

   میتوانید به واتس اپ ما مسیج بدین

  نگین نظرمند مهمان مرداد 17, 1401 پاسخ

  استاد کارشما واقعا حرف نداره
  ریز به ریز حرفاتون از سال ۹۹ تا امروز برای من پیش اومده

   رضا نمازی مدیر فروشگاه مرداد 22, 1401 پاسخ

   لطف دارید

  مریم مهمان شهریور 13, 1401 پاسخ

  سلام وقت بخیر من ازدواج کردم و خداروشکر اختلافات زیادی نداریم ولی خوب خیلی اوقات با همسرم در کارهامون بدشانسی و با بن بست هایی تو زندگی مواجه میشیم من باید ۲ تا چارت فردی و احساسی رو با هم بگیرم؟

  Shabnam مهمان شهریور 25, 1401 پاسخ

  خطوط قرمز و ابی در نمونار نشونه چیه. من نمودارم خطوط خیلی کمی داره . این چه معنی میده . گره شمالی من در gemini قرار داره دقیقا مربوط ب چی‌میشه

  ایمان مهمان مهر 6, 1401 پاسخ

  اساستاد سلام من واریز انجام دادم وشما وقت دادین برای 8 مهر اما تماس گرفتم شمارتون خاموش بود

  فهیمه مهمان مهر 15, 1401 پاسخ

  آقای نمازی چطور میتونم در خواست بدم چارت تولدم رو بگیرید؟

  ثریا شریف زاده مهمان خرداد 29, 1402 پاسخ

  سلام . میشه چارت تولد منو هم محاسبه کنید ممنون میشم

  سحر سالاری مشتری تیر 21, 1402 پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  چطور میشه چارت تولد من رو هم بررسی کنید؟

   پشتیبان وبسایت مدیر کل تیر 23, 1402 پاسخ

   سلام، وقت شما هم بخیر. برای بررسی چارت تولد به این آیدی در تلگرام پیام بدید:
   https://t.me/poshtibaniastro

پشتیبانی وبسایت