مانترا چیست؟ + مانترا رایگان ماه تولد

در این مطلب می خواهیم به معرفی یکی از مهم ترین ابزارهای جذب خواسته ها بپردازیم. اگر شما هم می خواهید بدانید مانترا چیست؟ تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

مانترا چیست؟

به طور خلاصه می توان گفت مانترا انرژی پنهانی است که در لفاف صدایی پیچیده شده است. در این پست میخواهیم در مورد این انرژی پنهان مفصل تر صحبت کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید.

در تانترای هندو، کلمه، صوت و مانترا، اجزا لاینکف از فلسفه ی تکاملی می باشند. ارتعاشات مانتراها (صدا)، مستقیما برروی چاکراها یا مراکز انرژی در بدن اثر می گذارند و در نتیجه موجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن به وجود می آورند.

هر مانترا در درون ارتعاشاتش قدرتی را پنهان دارد. با تمرکز و تکرار هر مانترا، انرژی موجود در آن استخراج می شود و فرم میگیرد. از طریق جاپا (تکرار مانتراها) یا مانترایوگا ، از قدرت موجود در آن به منظور خاصی استفاده می شود. هر مانترایی از مخلوطی از صداها که از پنجاه حرف از الفبای سانسکریت مشتق می شوند، ساخته شده است. زبان سانسکریت را به عنوان دِواناگاری یا زبان خدایان شناخته اند.

سیج های باستانی که به درجات بالای آگاهی دست یافته بوده اند، از انرژی نهفته ی موجود در صداها به خوبی مطلع بوده اند و ازمخلوط اصوات برای ایجاد ارتعاشات خاص استفاده می کرده اند. به طوری که مصطلح است، این ارتعاشات کوه ها را جابجا می کنند. برخی از این مانتراها در قرآن موجود است نظیر یاغفار، یاسمیع و…که هرکدام معناهای عمیق دارند. یکی از تئوری های ساختن پیرامیدها (اهرام)، این بوده است که مصریان اولیه براساس استفاده از ارتعاشات صوتی، قادر بوده اند صخره های بزرگ با ابعاد بسیار حجیمی را جابجاکنند.

مانترا رایگان ماه تولد

حال برای اینکه به صورت کاملا واقعی تاثیر مانتراها را حس کنید، برای شما یک سری مانترا رایگان و مفید تهیه کرده ایم که مانترای ماه تولد شما است.

در مورد مانتراهای ماه تولد توضیحاتی را خدمتتان ارائه می دهیم. هر کس در یک ماهی متولد شده است و با گوش دادن به مانترای ماه تولد خود میتواند با انرژی کیهان بهتر هم فاز شود. مانترا ماه تولد شما قدرت روحی و معنوی شما را افزایش می دهد.

اثر مانترا آزاد سازی ذهن، فعال سازی انرژی های پنهان و قدرت های کیهانی است. خداوند در آسمان ها و زمین رازهای بسیاری نهفته که یکی از این رازها مانتراها هستند که اصوات انرژیکی طبیعت میباشد. میتوانید فایل صوتی ماه تولد خود را در روز چندین بار گوش دهید تا انرژی شما افزایش پیدا کند و کارماهای معنوی شما کمتر شود.

نشان آکواریوس (بهمن)

نشان اریس (فروردین)

نشان کنسر (تیر)

نشان جدی (دی)

نشان جوزا (خرداد)

نشان اسد (مرداد)

نشان لیبرا (مهر)

نشان حوت (اسفند)

نشان قوس (آذر)

نشان عقرب (آبان)

نشان ثور (اردیبهشت)

نشان سنبله (شهریور)

سوالات مرتبط:

مانترا چیست؟

به طور خلاصه می توان گفت مانترا انرژی پنهانی است که در لفاف صدایی پیچیده شده است. در این پست میخواهیم در مورد این انرژی پنهان مفصل تر صحبت کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید. در تانترای هندو، کلمه، صوت و مانترا، اجزا لاینکف از فلسفه ی تکاملی می باشند. ارتعاشات مانتراها (صدا)، مستقیما برروی چاکراها یا مراکز انرژی در بدن اثر می گذارند و در نتیجه موجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن به وجود می آورند.