پیترا دوشا

پیترا دوشا یک اصطلاح معمول در ستاره شناسی است اما اکثریت مردم چیزی در مورد آن نمی دانند. در این پست قصد داریم به معرفی این اصطلاح بپردازیم و با جزئیات بیشتری آن را برایتان معرفی کنیم. پس با ما همراه شوید.

برای آشنایی، با ابتدا به روشن سازی چندین افسانه در مورد اینکه پیترا دوشا چیست می پردازیم. اجداد و نیاکان ما در اصطلاح عامیانه نامگذاری پیترا را انجام دادند. یک نسخه ی دیگر از پیترا زمانی است که یکی از اجداد ما یک مرگ غیرطبیعی و یا تصادفی مانند خودکشی، حادثه و یا قتل داشته باشد، بعد از آن روحشان به پیترا یون عروج پیدا می کند. مجددا تکرار می کنیم این یک یونی و یا گونه ی متفاوت است.

پیترا دوشا چیست؟ بسیاری از مواقع شاهد افراد رنجور و یا افرادی که لایق موفقیت در زندگی بدون هرگونه خطا و یا گناه نیستند هستیم. یک منجم باید دارای چشمان تیزبینی باشد تا بتواند دلیل اصلی چنین مشکلاتی را در ستاره شناسی اکتشاف کند.

  • کردار نادرست اجدادمان که به زندگی ما منتقل شده اند.
  • بی احترامی و رفتار نامناسب با والدینتان در زندگی قبلی
  • مرگ غیرطبیعی یکی از اعضای خانواده در گذشته
  • موارد بالا می توانند دلیل اصلی رنج های شما در زندگیتان باشند.

چگونه پیترا دوشا را در احکام نجومی تشخیص دهیم؟

برای تشخیص آن باید به یکی از سه مورد زیر در تحلیل چارت تولد فرد دقت کنید:

  • اگر خانه ی نهم و یا سرور خانه ی نهم به شدت آسیب دیده باشد.
  • اگر خورشید/ماه شما توسط راهو/کیتو یا زحل آسیب دیده باشند و سرور ان بروج هم همچنین اسیب دیده باشد.
  • اگر خانه ی پنجم و یا سرور خانه ی پنجم به شدت آسیب دیده باشد.

هر یک از شرایط فوق، اصطلاح پیترا دوشا را محقق می سازد و نتایج آن نیز شامل: رنج، تأخیر در موفقیت، بیماری مزمن، بیماری ناشناخته، عدم تولد فرزند،رنج کودکان و… می شود.

مثالی از پیترا دوشا

علاج پیترا دوشا: مطمئن هستم که بسیاری از شما قسمت اول را از قلم انداخته اید اما با تمرکز کامل به بررسی این قسمت می پردازید. هرچه قدر عمیق تر به بررسی بپردازید با شگفتی های بیشتری مواجه خواهید شد. تولد دوباره ی ما بر اساس خلاصه ی کارمای بد که روح به سمت آن حرکت میکند می باشد.

اگر یک روح دارای دارایی های بهتر و بیشتر کاریمیک باشد در خانواده و فامیلی متولد خواهد شد که درد و رنج کمتر و شادی بیشتر و راه های آسان تر انجام اعمال دینی وجود دارد. از طرف دیگر یک روح با های زیاد کاریمیک بد به اعتبارش در خانواده ای که مملو از غم، غصه ، فقر و بیسوادی که منجر به درد و آزار روح می شوند متولد می گردد. کارمای بد را نمیتوان با اعمالی مانند انجام پوجا، روزه، زیارت معابد و یا کمک به خیریه ها از بین برد.