متافیزیک انرژی و آسترولوژی

تجربیات دانش پژوهان

مصاحبه با پریسا قربانی: رتبه 700 کنکور تجربی 1399

مصاحبه با پریسا قربانی: رتبه 700 کنکور تجربی 1399

خانم پریسا قربانی از دانش پژوهان ما هستن و قبلا از تکنیک های متافیزیکی برای قبولی در کنکور تجربی سال…
پشتیبانی وبسایت