متافیزیک انرژی و آسترولوژی

رابطه سیارات با رشته های تحصیلی بر اساس آسترولوژی

رابطه سیارات با رشته های تحصیلی بر اساس آسترولوژی

براساس آسترولوژی و نجوم احکامی می توان رابطه سیارات با رشته های تحصیلی و حوزه های علمی مختلف را مشخص کرد. در همین راستا در این مطلب قصد داریم برای شما مشخص کنیم هر سیاره با چه رشته های تحصیلی در ارتباط هست و برای موفقیت در هر رشته باید به سراغ تقویت کدام سیارات بروید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

براساس تفسیرهای آسترولوژی و چارت تولد می توان رابطه سیارات با رشته های تحصیلی را مشخص کرد. این تفسیرها به ما می گویند هر سیاره در منظومه خورشیدی، باعث تاثیرگذاری بر روی کدام یک از حوزه های علمی و رشته های دانشگاهی می شود.

برای پی بردن به این ارتباط، ابتدا باید بدانیم هر سیاره با چه الگوهایی در ارتباط است. سپس براساس این الگوها و تفسیر آن ها، می توان مشخص کرد رابطه سیارات با رشته های تحصیلی مختلف به چه صورت می باشد. ما در اینجا هم الگوها و ویژگی های هر سیاره را ذکر کرده ایم و هم مشخص کرده ایم هر سیاره با چه حوزه های از علوم انسانی، فنی مهندسی، پزشکی و… در ارتباط می باشد.

الگوها و ویژگی های مرتبط با هر سیاره

الگوهای موجود در هر کوکب و ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

 • خورشید: هویت، سرزندگی، خلاقیت
 • ماه: احساسات، شهود، پرورش
 • عطارد: ارتباط، عقل، سازگاری
 • زهره: عشق، زیبایی، لذت
 • مریخ: عمل، ادعا، پرخاشگری
 • مشتری: انبساط، رشد، فراوانی
 • زحل: ساختار، نظم، محدودیت
 • اورانوس: نوآوری، تغییر، شورش
 • نپتون: معنویت، تخیل، عرفان
 • پلوتون: دگرگونی، قدرت، شدت

مطابق این الگوها و در کنار تفسیر مرتبط با هر سیاره، می توان مشخص کرد یک سیاره با چه رشته تحصیلی می تواند مرتبط باشد. این ارتباط در ادامه ذکر شده است.

رابطه سیارات با رشته های تحصیلی

رابطه سیارات با رشته های تحصیلی به شرح زیر می باشد:

 • خورشید: نجوم، فیزیک، مهندسی
 • ماه: روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی
 • عطارد: مطالعات ارتباطی، زبان شناسی، فلسفه
 • زهره: تاریخ هنر، زیبایی شناسی، مطالعات جنسیتی
 • مریخ: مطالعات نظامی، علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزش
 • مشتری: فلسفه، دین، قانون
 • زحل: تاریخ، باستان شناسی، زمین شناسی
 • اورانوس: فناوری، علوم کامپیوتر، آینده نگری
 • نپتون: روانشناسی، شعر، مطالعات فیلم
 • پلوتون: روانشناسی، جرم شناسی، علوم سیاسی

دانستن این ارتباط به شما کمک می کند پی ببرید برای موفقیت در هر رشته ای، نیازمند کار روی کدام سیاره در چارت تولدتان هستید. به عنوان مثال اگر قصد دارید در حوزه های مرتبط با هنر موفق شوید ولی در چارت تولدتان سیاره زهره به عنوان یک سیاره آسیب دیده شناسایی شده باشد، شما باید به کمک روش های متافیزیکی به تقویت این سیاره در کنار سایر تلاش هایتان برای موفقیت در حوزه های هنری شوید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.3]

دیدگاه‌ها (0)

*
*

پشتیبانی وبسایت