گونای سیارات در آسترولوژی

به گفته اندیشه معنوی هندی – شرقی تمام هستی مادی از جمله سیارات تحت تاثیر سه موج قرار دارند که به آن ها گونا گفته می شود. گونای سیارات و پلاریتی دو مورد از موضوعات بسیار مهم در علم آسترولوژی هستند که در این بخش از آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد آن ها حرف بزنیم.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

در اندیشه معنوی هندی – شرقی گفته شده تمامی هستی مادی تحت تاثیر سه موج قرار دارند:

 • تاماس
 • راجاس
 • ساتوا

این سه موج را گونا می نامند. این موج ها در مورد سیارات هم به کار می رود و در آسترولوژی توجه به آن ها بسیار مهم است. به همین دلیل لازم است اطلاعات مناسبی در مورد گونای سیارات داشته باشید. چیزی که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

هر پدیده‌ای که تعینی در حوزه هستی مادی دارد در قلمرو گوناهای سه‌گانه است حتی ارواح انسانی، هر  روحی به منزلگه عالم مادی هبوط کند مقید به این امواج سه‌گانه خواهد شد. تجلی این نیروها را در اندیشه بشری به طور ساده به جهل، شهوت و نیکی معنا شده است. فصل چهاردهم از کتاب گیتا به تحلیل و بررسی این امواج سه‌گانه میپردازد. در هر حال هر پدیده‌ای (حتی ستارگان) در طبیعت حصه‌ای از یکی از این سه جوهر دارد.

آشنایی با گوناها

در ادامه به معرفی هر یک از این گونای سیارات می پردازیم و سعی می کنیم بیشتر آن ها آشنا شویم.

آشنایی با گونای سیارات

ساتوا مبین تعادل، توازن، هماهنگی، شعور و کیفیات هوشیاری و معنوی است و خالق آرامش، عشق و ایمان و تجلی این کیفیت انسانها را به سوی معنویت پیش خواهد برد.

راجاس گویای حالات هیجانی، احساسات تند و قوی، نیرو، فعالیت، خشونت و آسیب زنندگی است. این کیفیت روح را در طبقات و دنیاهای میانی نگه میدارد و خالق حس رقابت و میل به لذت و نیل به خواسته‌های مادی است.

تاماس مبین تاریکی، رخوت، سکون و سنگینی است و روح را در سطوح پایین حیوانی و قلمرو ناهوشیاری و ناآگاهی نگه میدارد و خالق ناآگاهی، محدودیت و تاریکی است.

حضور هر کدام از گوناها در طبیعت ضروری است. تاماس استحکام و ثبات را ایجاد میکند و در حکم عنصر خاک در بدن مادی است. راجاس مبین انرژی و فعالیت است و در حکم بدن انرژی یا اتمسفر است و سرانجام ساتوا روشنی و تعادل را به فرد اهدا میکند.

در ستاره بینی ودایی هر کدام از گونای سیارات به درستی مورد اندازه‌گیری و توجه قرار می گیرند چرا که در تحلیل چارت ما نیاز به بررسی دقیق آنها داریم، بر فرض تمام تحولات معنوی با افزایش عنصر ساتوا و تقلیل راجاس و تاماس همراه است. وقتی ساتوا خالص و شفاف شود، درک طبیعت الهی و گذر از محدوده زمان و مکان ممکن می‌شود.

معرفی گونای سیارات

در جدول زیر گونای سیارات مربوط به هر سیاره در آسترولوژی معرفی شده است.

معرفی گونای سیارات

نکته حائز اهمیت در مورد این جدول این است که سیارات فوق همواره تحت تاثیر یک گونا نمی‌باشند بلکه گونای غالب بر حالات آنها در بالا ذکر شده است ولی هر کدام دارای یک طبیعت ثانوی نیز می‌باشند. به عنوان مثال، خورشید نه تنها راهگشا به سوی کمال و دارای گونای غالب ساتواست بلکه طبیعت ثانوی آن راجاس بوده و ستاره‌ای انرژی‌زا نیز به حساب می‌آید. بر عکس ماه دارای طبیعت ثانوی تاماس است.

تیر و زهره به جهت توسعه کیفیات مهر، از خودگذشتگی، سرسپردگی و عبودیت در بردارنده طبیعت ساتوا نیز هستند. مریخ و کیتو نیز که بر قدرت اراده اثر میگذارند دارای طبیعت ثانوی راجاس هستند.

علاوه بر موضوع گونای سیارات، همچنین سیارات دارای انرژی و پلاریتی خاص خود هستند که اصطلاحا به ان انرژی یین یا یانگ گویند.

پلاریتی سیارات

در ادامه پلاریتی سیارات به تفکیک یین و یانگ ذکر شده است.

یین:

 • غیر مستقیم
 • منفعل
 • واکنش دهنده
 • درون گرا
 • منزوی
 • گیرنده
 • پذیرا
 • واکنشی
 • مونث (بطور سنتی)
 • منفی (بطور سنتی)

یانگ:

 • مستقیم
 • برون‌ریز (خروجی)
 • برون‌گرا
 • دهنده
 • فعال
 • مذکر (بطور سنتی)
 • مثبت (بطور سنتی)

اهمیت توجه به گونای سیارات و پلاریتی آن ها در تحلیل چارت تولد و بررسی خانه های آن مشخص می شود. هنگام تحلیل چارت حتما باید به تاثیری هر یک از این موارد در سیاره هایی که در چارت تولد فرد قرار گرفته اند، توجه کرد. در آموزش های بعدی، به بررسی بیشتر این موضوع در تحلیل چارت می پردازیم.

منبع: کتاب جیوتیش اثر برزو قادری