متافیزیک انرژی و آسترولوژی

مفهوم مانگال داشا یا كوجا داشا در آسترولوژی و تاثیر آن بر ازدواج

مفهوم مانگال داشا یا كوجا داشا در آسترولوژی و تاثیر آن بر ازدواج

در آسترولوژی مفهومی وجود دارد به نام مانگال داشا (Dosha Mangali) یا کوجا داشا (Dosha Kuja) که نام دیگری برای مریخ است، چرا که این سیاره مخرب ترین سیاره در چارت تولد محسوب می شود در این مطلب می خواهیم در مورد این مفهوم صحبت کنیم و شرایطی که باعث به وجود آمدن آن می شود را برای شما توضیح دهیم. برای آشنایی با این مفهوم در ادامه با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

مفهوم كوجا داشا در آسترولوژی

مفهوم مانگال داشا یا کوجا داشا مخوف ترین و اشتباه ترین مفهوم در تطبیق چارت در آسترولوژی است. بسیار جالب توجه است که متون کلاسیک در مورد جیوتیش به سختی به کوجا دوشا اشاره می کنند. آنها فقط اشاره ای گذرا به نتایج می کنند. کوجا داشا شاکله نامناسبی برای ازدواج است. می گویند اگر در چارت تولد دختر، مریخ در خانه های دوم و دوازدهم و چهارم و هفتم و هشتم باشد منجر به مرگ شوهر می شود و اگر در طالع مرد باشد زن او را می کشد.

شرایط ایجاد كوجا دوشا

قرار گرفتن بهرام در خانه ۱۲-۸-۷-۴-۱ از طالع و از ماه و از خورشید سازنده کوجا داشا است. اگر بهرام در خانه ۱۲-۸-۷-۴-۱ از طالع بشیند، کوجا دوشای طالع شکل گرفته است. در ماه طالع همین شرایط کوجا دوشای ماه می سازد. در ناهید طالع کوجا داشای ناهید است. مهمترین کوجا داشا، کوجا داشای طالع است.

چرا كوجا داشا مخرب است؟

مریخ کاراکای جسارت و گستاخی است و یک کوکب جنسی اکتیو است. از طرفی مریخ یک کوکب مذکر و منتقد و غالب است. نتیجتا اگر کوجا داشا شکل بگیرد بومی سعی میکند همسرش را مهار کند. مبنای این کار به زبان سانسکریت اسلوکا زیر است: Dhanvyaye یا Jamitre patale یا bhartri Strinma :Kuja Ashtame

strivishanam bhartarunam vinashach به این معنی که اگر مریخ در چارت یک زن در خانه دوم، دوازدهم، چهارم، هفتم و هشتم باشد، مرگ شوهر رخ خواهد داد. قرار گیری مشابه در چارت شوهر منجر به مرگ همسر می شود. برخی از محققان بر این عقیده اند که خانه اول نیز باید لحاظ شود زیرا مریخ از اینجا به خانه هفتم می رسد. همانطور که زهره کارکا برای رابطه جنسی است.

كوجا داشا در خانه های مختلف چارت

كوجا داشا در خانه های مختلف چارت

کوجا داشا در خانه های مختلف چارت تولد تاثیرات مختلفی دارد که در ادامه به هر یک از این تاثیرات اشاره شده است.

مریخ در خانه ۱ 

مریخ در خانه اول بد است. زیرا از اینجا به خانه هفتم ازدواج نظر می کند، چهارمین خانه آرامش روانی و هشتمین خانه طول عمر ازدواج (به عنوان دومین خانه از هفتم، خانه ازدواج) است. اگر مریخ در خانه ۱ قرار گرفته باشد، بومی فردی لجباز و یک دنده خواهد بود. ضمنا مریخ به خانه های ۴ و ۷ و ۸ هم نظر می دهد. پس این لجبازی با مسائل زناشویی پیوند می خورد. یکی از نامناسب ترین کوجا داشاها کوجا داشای ۱ است. گاهی بومی از روی لجبازی زیاد ممکن است به خودش هم آسیب بزند. حتی ممکن است به پارتنرش هم صدمه بزند.

مریخ در خانه 2

خانه دوم نشان دهنده کوتومبا یا خانواده است. از این جا نظر می دهد به خانه هشتم برای طول عمر ازدواج مضر است

مریخ در خانه 4 

خانه چهارم شادی خانگی یا آرامش خاطر را حاکم می کند، از اینجا به خانه هفتم نظر می دهد. اگر مریخ در خانه ۴ قرار بگیرد، منجر به ناآرامی و ناآسودگی در منزل خواهد شد. لذا بومی همواره میل دارد از خانه و خانواده دور و منقطع باشد.

مریخ در خانه ۷

خانه هفتم نشان دهنده خانه ازدواج یا زن و شوهر به گفته فاال دیپیکا با مارس در هفتم شخصی در جاده ها سرگردان می شود و همسرش را از دست می دهد. به گفته ساراوالی همسر بومی می میرد، او ناراضی خواهد بود و زندگی گناه آلودی را پیش می برد. بومی سعی در کنترل و مدیریت همسر دارد و عموما از این بابت با همسر دچار چالش و درگیری است.

مریخ در خانه ۸ 

خانه هشت نشان دهنده طول عمر زن یا شوهر است. همچنین خانه ” (Saubhagya ” (Mangalaya است. مریخ در خانه هشتم  به طور جهانی در ادبیات نجومی محکوم شده است. قرار است نتایج زیر را به ارمغان بیاورد که گفته می شود بر طول عمر فرد یا همسر تاثیر می گذارد. حوادث، صدمات به فرد ممکن است رخ دهد. آدم در همه جنبه های زندگی با موانعی روبرو می شود.

گفته می شود که سیارات خوب قرار گرفته در خانه های کندرا و تریکنا به دلیل قرار گرفتن مریخ در سیاره هشتم قادر به تأثیرگذاری کامل نیستند. بر ضعف یا مرگ نابهنگام همسر دلالت می کند. گاهی هم به پنهان کاری هایی از سوی همسر دلالت دارد. خانه ۸ خانه رسوایی هم می باشد و قرار گرفتن مریخ در خانه ۸ منجر به رسوایی در روابط پنهان فرد یا عملکردی خارج از عرف دلالت میکند.

استثناها:

برای طالع شش (خوشه) مارس در خانه خودش عمر طولانی می دهد. برای طالع حمل مریخ عمر طولانی می دهد. برای طالع جوزا در شرف قرار دارد و دوباره عمر طولانی می بخشد. با این حال، به گفته ک.ن. رائو مریخ در خانه هشتم نیز اموال غیر منقول می دهد، که نشان دهنده زمین و خانه در ارث است.

 • مقداری منبع پول اضافی (منصفانه یا ناعادلانه) می دهد.
 • برخی جراحات یا حوادث وجود خواهد داشت.
 • در زندگی زناشویی مشکلاتی در رابطه با سلامت خود، همسر یا فرزندان ایجاد می کند.

مریخ در خانه ۱۲

خانه 12 دوازدهم نشان دهنده سایانا سوخا، لذت های رختخواب یا لذت های جنسی است. مریخ از اینجا به خانه هفتم ازدواج نظر دارد. یعنی شور و نیروی زندگی در بومی و داشتن رابطه و یا توان رابطه تضعیف می شود. اگر مریخ در خانه ۱۲ نیرومند شود ممکن است بومی را فردی جسور در رابطه های بیشتر کند و منجر به نابسامانی ها در زندگی زناشویی می شود.

بنابراین، قرار گیری مریخ در این خانه ها برای همسر مضر است و از این رو به کوجا داشا معروف است.

آیا امکان لغو كوجا داشا وجود دارد؟

آیا امکان لغو كوجا داشا وجود دارد؟

اعتقاد بر این است که اگر چنین دوشا در چارت عروس و داماد هر دو یافت شود، دوشا لغو می شود. اگر یکی از آنها مریخ را در طالع خانه ،2 ،4 ،7 8 یا 12 داشته باشد و دیگری زحل، راهو یا کیتو در هر یک از خانه های فوق داشته باشد، کوجا داشا لغو می شود. همچنین اعتقاد بر این است که این دوشا پس از 28 سال زندگی عمل نمی کند.

 • اگر مریخ در خانه ۱ و برج ۱ باشد. یعنی مریخ در بیت الکوکب در طالع باشد، بهرام در برج ۱ بیشتر متمرکز روی خودش است تا کنترل دیگری.
 • اگر مریخ در خانه ۴ باشد و در برج ۸ باشد. در بیت الکوکب است. کوجا داشا کنسل است.
 • اگر مریخ در خانه ۷ و در برج ۱۰ در شرف باشد، کوجا داشا باطل است.
 • اگر مریخ در خانه ۷ در برج ۱۰ یا ۱۲ باشد، کوجا داشا کنسل است.
 • اگر مریخ در خانه ۸ باشد ولی در برج ۴ در هبوط باشد بازهم کوجا دوشا کنسل است.
 • اگر مریخ در خانه ۱۲ در برج ۹ باشد، کوجا داشا کنسل است.

دیدگاه Raman .V.B پروفسور رمان در مورد کوجا داشا

نظر به اینکه کوجا دوشا عاملی است که وقوع آن نباید نادیده گرفته شود، استثنائات گفته شده توسط او عبارتند از:

 • در خانه 2 مریخ بد نیست اگر در بروج عطارد که جوزا و باکره باشد.
 • مریخ در خانه چهارم کوجا داشا نمی دهد اگر در بروج خود برج حمل یا عقرب باشد.
 • مریخ در خانه 7 هفتم کوجا دوشا نمی دهد اگر در بروج 4 سرطان یا 10 جدی باشد.
 • مریخ درخانه 8 هشت کوجا داشا نمی دهد اگر در بروج مشتری یعنی قوس یا حوت باشد.
 • در خانه دوازدهم هیچ کوجا دوشایی نیست اگر مریخ در بروج زهره یعنی ثور یا میزان باشد.

به گفته او کوجا داشا در برج 5 اسد یا 11 دلو وجود ندارد و کوجا دوشا با اتصال مریخ و مشتری یا مریخ و ماه خنثی می شود. مریخ اگر شرف خود یا برج خود یا ناوامشا شرف خود باشد، کوجا دوشا را اعطا نمی کند.

همچنین:

 • اگر خانه هفتم از طالع یا ماه در تصرف یا نظر سرور خانه 9 نهم، یا سرور برج یا سایر خجسته ها باشد، ازدواج سعادتمند خواهد بود و همسر، زنی مهربان و خوش شانس خواهد بود.
 • اگر سروران خانه های دوم، هفتم و دوازدهم در خانه های کندرا یا تریکونا باشند و توسط مشتری دیده شوند، می توانند ازدواج شاد و همسری بارور را تضمین کنند.
 • اگر خجسته ها در خانه های دوم، هفتم و یازدهم از سرور خانه هفتم قرار گیرند، زن یا شوهر می توانند با داشتن فرزندانی سالم و خوش شانس، تمام سعادت را به دست آورند.
 • اگر مریخ و زحل در برج جدی در خانه هفتم قرار گیرند، همسر عفیف، زیبا و خوش شانس خواهد بود.
 • اگر مشتری خانه هفتم را اشغال کند، بومی وقف همسرش خواهد شد.
 • اگر زهره در شرف باشد یا در وارگا خودش باشد زن خوب و زیبا خواهد بود.
 • اگر خانه هفتم دارای برجی خجسته باشد و زهره به عنوان سرور خانه هفتم توسط سیاره ای خجسته دیده شود، زن یا شوهر فداکار و جذاب خواهند بود.
 • اگر در خانه های 4، 8 و 12 از ناهید، گجسته ها وجود داشته باشد، یا زهره در بین گجسته ها محصور شود، زن احتماال به فاصله کمی پس از ازدواج خواهد مرد.
 • اگر در خانه هفتم از ناهید گجسته ای وجود داشته باشد، ازدواج ناخوشایند خواهد بود.
 • اگر سرور خانه هفتم در خانه پنجم باشد یا سرور خانه 5 در خانه هفتم باشد. بومی ممکن است ازدواج نکند، اگر ازدواج کند، بدون فرزند خواهد ماند.
 • وقتی خانه دوم و هفتم در چارت مردان و خانه هفتم و هشتم در چارت زنان در اشغال یا تحت نظر گجسته ها باشد، مرگ زن یا شوهر اتفاق می افتد.
 • اگر سرور خانه پنجم یا هشتم در خانه هفتم باشد، احتمال دارد فوت زن یا شوهر اتفاق بیفتد.
 • گجسته ها در خانه دوم، هفتم و هشتم از طالع می تواند منجر به مرگ پارتنر شود.
 • اگر ماه و زهره در تقابل با مریخ و زحل باشند، از ازدواج جلوگیری می کند.
 • ماه و زحل در خانه هفتم در چارت یک زن نشان دهنده ازدواج مجدد است، در حالی که در چارت یک مرد مانع ازدواج می شود.
 • خورشید و راهو در خانه هفتم باعث از دست دادن ثروت از طریق زنان می شود.
 • عطارد در خانه هفتم در برج ثور یا مشتری در خانه هفتم در برج جدی یا زحل و مریخ در خانه هفتم در برج حوت به زندگی پارتنر آسیب می زند.
 • عطارد و کیتو در طالع یک زن بیمار می دهند. زحل و عطارد در خانه هفتم نشان دهنده یک زن بیوه یا بیوه شدن برای شریک زندگی است.
 • اگر یک ماه قوی در خانه هفتم باشد، همسر خوب خواهد بود.
 • اگر خانه ششم و هشتم و نهم توسط گجسته ها به یکدیگر متصل شده باشد همچنین تحت نظر گجسته ها باشد، زن بومی بی اخلاق خواهد بود.
 • اگر زحل در خانه هفتم باشد، یا اگر سرور ناوامشایی که توسط سرور خانه هفتم اشغال شده، گجسته باشد، یا اگر سرور خانه هفتم یا زهره در برج یا ناوامشا هبوط باشد، همسر بی اخلاق خواهد بود.
 • اگر زهره ضعیف و آسیب دیده در خانه هفتم باشد، ممکن است زن نازا باشد یا شوهر عقیم باشد.
 • اگر مارس با یک گجسته خانه هفتم را اشغال می کند، بومی ممکن است از عقیم بودن ناشی از مشکلات ادراری رنج ببرد.
 • اگر زحل، ماه و مریخ خانه هفتم را اشغال کنند، هم بومی و هم همسرش بی اخالق خواهند بود.
 • اگر زحل در برجی آبی خانه های 6 و 12 را اشغال کند و عاری از نظرات خجسته باشد، بومی خواجه خواهد بود.

اگر می خواهید بدانید کوجا داشا در چارت تولد شما در چه بخشی قرار دارد، کافیست درخواست تفسیر چارت خود را در صفحه مشاوره و تفسیر چارت تولد ثبت کنید تا چارت شما مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.3]

دیدگاه‌ها (0)

*
*

پشتیبانی وبسایت