متافیزیک انرژی و آسترولوژی

معرفی علائم اختصاری در نجوم ایرانی و معنی آن ها

معرفی علائم اختصاری در نجوم ایرانی و معنی آن ها

در این مطلب می خواهیم علائم اختصاری در نجوم ایرانی را که در کتب نجوم نوشته شده توسط منجمان ایرانی ذکر شده برای شما معرفی کنیم تا در هنگام خواندن این کتب، بدانید هر یک از علائم اختصاری به چه کلمه یا کلماتی اشاره می کنند. دانستن این علائم در فهم بهتر شما از کتاب های نجوم ایرانی کمک بسزایی خواهد کرد. برای آشنایی با این علائم و معنی آن ها در ادامه با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

در گذشته علائم اختصاری در نجوم ایرانی بسیار پرکاربرد بود و دلیل استفاده از این علائم اختصاری به جای علائم نجومی بخاطر مشکلاتی بود که در کتابت وجود داشت. جای دادن یک اسم کامل داخل یک چارت تولد یا تقویم با استفاده از قلم و مرکب کار سختی بود. بنابراین ترجیح می دادند برای آسانتر نوشتن تقویم ها و متون خود از حروف اختصاری استفاده کنند که با توجه به تکرار زیاد این کلمات اختصار نویسی باعث کمتر شدن حجم کتاب میشد.

برای اینکه فهم کتب نجوم ایرانی برای شما همراهان وبسایت متافیزیک انرژی و آسترولوژی راحت تر شود، در این مطلب به معرفی این علائم اختصاری در نجوم ایرانی به همراه معانی هر یک از علائم پرداخته ایم.

معرفی و معنی علائم اختصاری در نجوم ایرانی

برای فهم علائم اختصاری در کتب نجوم ایرانی ابتدا نیاز است اعداد به حروف تبدیل شوند و برای تبدیل اعداد به حروف در کتب نجوم ایرانی از ابجد استفاده میشود. در جدول زیر لیست تبدیلات ذکر شده است.

ا= ۱ – ب= ۲  –  ج= ۳  –   د= ۴  –   ه= ۵   –  و= ۶  – ز= ۷  – ح= ۸  – ط= ۹ –  ی= ۱۰ –  ک= ۲۰ –  ل= ۳۰  – م= ۴۰ – ن= ۵۰ – س=۶۰ – ع=۷۰ –  ف=۸۰  – ص=۹۰ – ق=۱۰۰ – ر=۲۰۰ – ش=۳۰۰ – ت=۴۰۰ – ث=۵۰۰ – خ=۶۰۰  – ذ=۷۰۰ –  ض=۸۰۰ –  ظ=۹۰۰  – غ=۱۰۰۰  –  ۱،۰۰۰،۰۰۰= غ غ

برای کوتاه کردن یک واژه از حروف اول آن واژه برای اختصار استفاده میشود و در اصطلاحات نجوم ایرانی برای کوتاه کردن یک واژه از حروف آخر آن واژه برای اختصار استفاده میشود.

در کتب خطی نجوم ایرانی تمامی اعداد با حروف ابجد نوشته شده است. بدی نصورت از حرف آخر هر اصطلاح برای اختصار استفاده کرده اند. مثلا برای شمس از  (س) و برای زحل از (ل) استفاده می شود.

تبدیل درجات به حروف در کتب نجوم ایرانی

۱ = ا   –   ۲ = ب   –  ۳ = ج    –  ۴ = د    –  ۵ = ه   –  ۶ = و  –   ۷ = ز   –   ۸ = ح    –   ۹ = ط  – ۱۰=ی   –     ۱۱= یا  –    ۱۲ = یب   –   ۱۳ = یج   –   ۱۴ = ید  –  ۱۵ = یه  –  ۱۶ = یو.    –   ۱۷ = یز   –   ۱۸ = یح  – ۱۹ = یط  –  ۲۰= ک   –   ۲۱ = کا   –  ۲۲ = کب   –  ۲۳ = کج  –  ۲۴ = کد  – ۲۵ = که  –  ۲۶ = کو  –   ۲۷ = کز  –  ۲۸ = کح   – ۲۹ = کط  – ۳۰ = ل    –  ۳۱ = لا    –  ۳۶۰ = سش

تبدیل بروج به حروف در کتب نجوم ایرانی

در بروج از اعداد ۰ تا یا (=۱۱) استفاده می شود:

حمل = ۰ ، ثور= ا  جوزا = ب  ، سرطان = ج  ،  اسد = د  ، سنبله = ه  ، میزان = و ، عقرب = ز ،  قوس = ح  ، جدی = ط   دلو=ی  ،  حوت = یا می باشد.

درجات نیز با حروف ابجد معرفی می شدند و ثانیه ها هم با فاصله در کنار درجه نوشته می شد. به این ترتیب در چارت عبارت «ل  کا مب» به معنی = زحل  بیست و یک درجه و چهل و دو دقیقه – است.

همچنین در جداول زیج در ستون یک سیاره عبارت «ا یو کو» معادل = شانزده درجه و بیست و شش دقیقه برج ثور – است.

اگر به جدول ادامه مطلب توجه کنید در بعضی موارد حروف تکرار دارند. این مطلب هیچ مشکلی در خواندن متون ایجاد نمی کند چون جایگاه استفاده حروف در متون کاملا مشخص هستند. در مورد سایر علائم اختصاری در نجوم ایرانی نیز به همین ترتیبی که ارائه شده برخورد می شود.

دقیقه = قه     –     ساعت = عت
لیل = ل      –     نهار = ر
تسدیس = س      –     تثلیث = ث
مقابله = ل (له)     –     مقارنه =ن (نه)
خالی سیر = ی     –     بعید النور = د
شرف = ف     –     هبوط = ط
زحل = ل      –     مشتری = ی
مریخ = خ     –      شمس = س
زهره = ه      –      عطارد = د
قمر = ر       –       احتراق = ق
مغرب = ب      –       مشرق = ق
تحت شعاع = تحت     –     ه ل = ساعت پنج شب
ق خ = احتراق مریخ      –     ث ه ی = تثلیث زهره و مشتری
د یخفی ق = اختفای عطارد در شرق

سخن پایانی

یادگیری معنی علائم اختصاری ذکر شده در کتب نجوم ایرانی به شما کمک می کند در هنگام مطالعه، مطالب این کتب را راحت تر درک کنید و آموزه های این کتب را بهتر بیاموزید. به همین دلیل در این مطلب سعی کردیم علائم اختصاری در نجوم ایرانی را برای شما معرفی کنیم و معنی هر یک از این علائم را نیز بیان کنیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید باشد و مورد توجه شما علاقه مندان نجوم و آسترولوژی قرار گیرد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 3]

دیدگاه‌ها (0)

*
*

پشتیبانی وبسایت