آشنایی با علم اختیارات (موهورتا) در نجوم احکامی «بهترین زمان انجام کارها»

علم اختیارات در نجوم هندی با نام موهورتا شناخته می شود. در این پست قصد داریم در مورد این علم صحبت کنیم و گوشزدی هم به نجوم هندی داشته باشیم تا با آن آشنایی داشته باشید. پس با ما همراه شوید.

بحث اختیارات مربوط میشود به اختیار زمان مناسب برای انجام امور کاری. حتما شنیده اید که میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. این ظرب المثل در حقیقت به چارت سالیانه دلالت میکند. اگه کمی از سال فراتر رویم، میتوان گفت هر کاری که نکوست از ابتدایش پیداست. در واقع از زمان شروع کاری، میتوانید برای انجام آن کار قضاوت داشته باشید.

به طور مثال در نجوم مالی، کسانی که وارد علم نجوم میشوند بحث اختیارات مالی برایشان مهم هست که چه زمانی معامله کنند و چه زمانی خرید و چه زمانی فروش کنند و چه زمانی وارد قرعه کشی شوند. در بخش طبی مدیکال آسترولژی نیز این علم اختیارات خیلی اهمیت دارد، مخصوصا عملیات درمانی که جراحی دارد و یا مانند حجامت که در آن زمان مناسب خیلی مهم است.

برای تعلیم و تربیت در مدارس و معلمین نیز علم اختیارات را میتوان استفاده کرد. به طور مثال در وقت شرف روان ها در حال استفاده قرار میگیرد و شروع مناسبی برای کار آموزشی است. استخراج جزئیاتی همانند این که چه زمانی موهای سر را کوتاه کنیم یا دچار ریزش شوند، ناخن ها را چه زمانی بگیریم و چه زمانی خیاطی کنیم و… و حتی در مسائل دولتی نیز استفاده میشود و همه مباحث نجوم ارزشمند هست.

علم اختیارات دو بخش دارد

بحث علم اختیارات ۲ بخش دارد: بخش اول مبانی است که در آن به شما روش می آموزد. بعضی از اختیارات در کتابهای قدیم وجود ندارد و برای دانستن آن از طریق مبانی و تسلط بر آن، خود سایر مباحث را استخراج کنیم. بخش دوم روشهای اختیارت مانند سَبک ها است. در استنباط زمان مناسب زمانهای متعددی وجود دارد که بسته به روش ودیک، اسلامی، غربی مشخص می شود. به طور مثال در نجوم اسلامی بیشتر در ایام ماه تمرکز میشود.

علم اختیارات مبانی: در این نوع در اختیارات باید به طالع خیلی توجه شود و همچنین توجه به اینکه سرورش کجاست و چه کوکبی در طالع واقع هست. وضعیت ماه در این شرایط خیلی مهم است و آخریش نظرات ماه و منازل قمر بسیار تاثیرگذارند. به طور مثال نظرات ماه با مشتری ارتباط بر قرار کرده یا با مریخ، خیلی کاربرد دارد.

در فرمول مهم برای بهره مندی از نجوم در انجام کارها

در ادامه چند نمونه فرمول مهم در علم اختیارات را به شما آموزش می دهیم. فرمول 1- طالع: وقتی میخواهیم کاری را شروع کنید، اول به جنس کار خود توجه کنید. میخواهید دوام داشته باشد یا تغییر و تبدیل را می خواهید. یعنی کار ثابتی مدنظرتان است یا متغیر یا دو طرف وجود داشته باشد.

پیشتر در مطلب آشنایی با انواع ستارگان در علم آسترولوژی گفتیم که بروج به ۳ دسته تقسیم می شوند و این سه دسته عبارتند از:

  • بروج متحرک یا منقلب که شامل این موارد هستند: حمل 1 ، سرطان 4 ،میزان 7 ، جدی 10
  • بروج ثابت. این موارد می باشند: ثور 2 ، اسد 5، عقرب 8 ، دلو 11
  • بروج دوگانه یا زلجسدین شامل جوزا 3 ، سنبله 6 ، قوس 9 ، حوت 12 می شوند.

بروج منقلب دگرگون درونش زیاد است مانند سفر رفتن. بروج ثابت برای کارهای دوام دار و بلند مدت استفاده میشود مانند ازدواج، البته بجز برج عقرب. مورد مهم بعدی هم این است که ماه را در نظر بگیریم و اینکه ماه در بروج ثابت باشد. اگر میخواهیم مسافرت برویم، ماه در بروج منقلب باشد.

فرمول 2- شخصیت کواکب: شناسایی شخصیت کواکب و ارتباطات، پس اتصال نیکو و منزل نیکو.

از این مطلب آموزشی برای انجام کارهایتان بهره بگیرید و با فرمول های معرفی شده سعی کنید کارها طبق چیزی که می خواهید و متناسب با فرمول پیشنهادی، انجام دهید. اگر در این زمینه اطلاعات زیادی ندارید، حتما مطالب پیج اینستاگرام متافیزیک انرژی و آسترولوژی را دنبال کنید.