متافیزیک انرژی و آسترولوژی

نجوم هندی

در صفحه نجوم هندی به آموزش مباحث نجوم براساس اصول و قوانین اخترشناسان و منجمان هندی می پردازیم و قواعد ستاره شناسی را بر اساس این دسته از نجوم بررسی می کنیم.

آشنایی با منازل قمر در آسترولوژی

آشنایی با منازل قمر در آسترولوژی

منازل قمر یکی از مباحث پرکاربرد و مهم در علم آسترولوژی محسوب می شود. در این پست قصد داریم به…
آشنایی با علم اختیارات (موهورتا) در نجوم احکامی «بهترین زمان انجام کارها»

آشنایی با علم اختیارات (موهورتا) در نجوم احکامی «بهترین زمان انجام کارها»

علم اختیارات در نجوم هندی با نام موهورتا شناخته می شود. در این پست قصد داریم در مورد این علم…
پشتیبانی وبسایت