متافیزیک انرژی و آسترولوژی

ارتعاش افکار

در ارتعاش افکار ما معتقیم افکار ما در تمام کهکشان ارتعاش پیدا می کند و بر روی تک تک موجودات کهکشان تاثیر می گذارد، افکار خوب تاثیر مثبت و افکار بد تاثیر منفی دارند. در این صفحه بیشتر در مورد این مفهوم صحبت می کنیم

مفهوم ارتعاش افکار در کهکشان چیست؟

مفهوم ارتعاش افکار در کهکشان چیست؟

شاید قبلا عبارت ارتعاش افکار در کهکشان به گوشتان خورده باشد اما تا به حال از خود پرسیده اید که…
پشتیبانی وبسایت