متافیزیک انرژی و آسترولوژی

قانون ارتعاش

قانون ارتعاش می گوید هر انرژی با فرکانس خاصی در حال ارتعاش است. این قانون یکی از قوانین بنیادی قانون جذب محسوب می شود و تاثیر زیادی بر روی زندگی ما دارد.

مفهوم ارتعاش افکار در کهکشان چیست؟

مفهوم ارتعاش افکار در کهکشان چیست؟

شاید قبلا عبارت ارتعاش افکار در کهکشان به گوشتان خورده باشد اما تا به حال از خود پرسیده اید که…
پشتیبانی وبسایت