متافیزیک انرژی و آسترولوژی

آیورودا

در این صفحه مطالب و آموزش های مربوط به دانش پزشکی آیورودا منتشر می شود. برای آشنایی بیشتر با این دانش به این صفحه مراجعه کنید.

با دانش پزشکی آیورودا آشنا شوید «قسمت دوم»

با دانش پزشکی آیورودا آشنا شوید «قسمت دوم»

در قسمت دوم آشنایی با دانش پزشکی آیورودا به سراغ معرفی تیپ شخصیتی کافا می رویم و ویژگی های این…
با دانش پزشکی آیورودا آشنا شوید «قسمت اول»

با دانش پزشکی آیورودا آشنا شوید «قسمت اول»

در پست آشنایی با دوشا به طور خلاصه در مورد دانش پزشکی آیورودا صحبت کردیم. اما از آنجایی که آشنایی…
آشنایی با دوشا ها در جیوتیش و طبایع مختلف در آسترولوژی و چارت تولد

آشنایی با دوشا ها در جیوتیش و طبایع مختلف در آسترولوژی و چارت تولد

در جیوتیش و آسترولوژی ودایی دوشا ها وجود دارند که عوامل بنیادی اداره کننده ی هستی هستند. در این پست…
پشتیبانی وبسایت