خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی

همان طور که می دانید در چارت تولد 12 خانه وجود دارد. در این پست می خواهیم در مورد خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی صحبت کنیم و با هم ببینیم بررسی این خانه چه اطلاعاتی به ما می دهد. اگر دوست دارید با چارت تولد بیشتر آشنا شوید، حتما این مطلب را تا انتها بخوانید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی اطلاعاتي درباره والدين بالاخص مادر شخص مي دهد. در چارت تولد معمولاً ماه نماد مادر و خورشيد نماد پدر شخص است. هر چند ممكن است در چارتي مادر ونوس و يا ساترن پدر باشد. پدر كه در خارج از خانه كار مي كند بيشتر با خانه ده چارت بررسي مي شود.

خانه چهار، خانه اي  كه در آن سكونت داريم، گذشته و نياكان ما و آنچه به لحاظ ژنتيك از آنها به ارث مي بريم را هم نشان مي دهد. براي مثال شخصي كه خانه چهارمش با نشان تارس آغاز مي شود مي تواند از خانواده خود استعداد هنري و ذوق زيبايي شناسانه به ارث ببرد.

بررسی جایگاه سیارات در خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی

خورشيد در خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی جايگاه راحتي ندارد و شخص به نياكانش افتخار مي كند.

ماه در خانه چهارم رابطه نزديك با مادر را نشان مي دهد و مي تواند سبب وابستگي عاطفي شود.

مركوري در خانه چهار باعث مي شود شخص پيرامون مسائل خانوادگي صحبت كند و شخص درباره گذشته نياكان خود كنجكاو است. اگر استعداد نويسندگي داشته باشد شايد زندگينامه اجدادي اش را هم بنويسد.

ونوس در خانه چهار زندگي در خانه را دلپذير مي كند، براي گذشته ارزش قائل اند و اشيا زيبا و هنري نگهداري مي كنند.

مارس در خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی باعث جر و بحث و بگو مگو مي شود. شخص رابطه خوبي با يكي از والدين ندارد و در خانه آرام نمي گيرد. هر چند براي خانواده اش مي جنگد و از آنها دفاع مي كند.

ژوپيتر در خانه چهار باعث بزرگي خانه و پر جمعيتي خانواده مي شود. در اين خانواده مال و اموال و زمين و ملك آبا و اجدادي مي تواند وجود داشته باشد.

ساترن در خانه چهار محدوديت و سنگيني به خانه مي آورد. كمبود مالي، كمبود عاطفي و يا والدين سختگير و سنتي را نشان مي دهد.

اورانوس مي تواند باعث جدايي و ترك ناگهاني خانه از طرف يكي از والدين را سبب شود يا بحران هاي مكرري پيش آيد و در حقیقت خانواده متعارف نيست.

نپتون در خانه چهارم چارت تولد آسترولوژی مي تواند شرايط دردناكي ايجاد كند. شايد يكي از والدين معتاد  باشد. نياز به دلسوزي و گذشت هست. حتي ممكن است شخص اداپت شده و اطلاعاتي از پدر و مادر حقيقي وجود نداشته باشد.

پلوتو مي تواند مرگ زودهنگام يكي از والدين را نشان دهد يا اتفاقاتي بيفتد كه زندگي كودكي شخص را متحول كند و از نظر رواني براي شخص يكي از والدينش مرده انگاشته شود.

خانه چهارم نمایانگر خانه و ماشین شما است

خانه ی چهارم ماشین شما را هم نشان میدهد . اگر خانه ی چهارم چارت تولد آشما قوی باشد شما در زندگی احتمالا ماشین مدل بالایی داشته باشید. گاها یک نفر خیلی پولدار است اما ماشین ضعیفی سوار میشود، علتش ضعف خانه ی چهارم است که اجازه نمیدهد یک نفر ماشین سواری خوب تهیه کند

نفرین مادر شامل آسیب به خانه ی چهارم چارت تولد آسترولوژی شما میشود. اگر مادر شما از شما ناراضی باشد و نفرین کند به خانه ی چهارم زایچه ی شما آسیب جدی میرسد و این امر اجازه نمیدهد شما ماشین خوب یا منزل خوبی تهیه کنید. بنابراین کسب رضایت مادر برای تهیه مسکن و ماشین سواری مهم است.

سوالات مرتبط:

چارت تولد چیست؟

چارت نجومى که براى زمان دقیق، روز، سال و محل تولد شما کشیده مى شود، زایچه شماست. زایچه شما منحصر به فرد است و آن را با هیچکس دیگرى که در ماه تولد شما متولد شده است، تقسیم نمى کنید. در ایام کهن، زایچه ها براى تعیین زمان اتفاقاتى مثل جشن ها، جنگ ها، تاجگذارى پادشاهان، سفرها و داد و ستدهای تجارى ترسیم می شد. معمولاً فقط پادشاهان به اندازه کافى خوش شانس بودند که زایچه تولدشان کشیده شود. در حال حاضر، هر کسى می تواند زایچه تولدش را با استفاده از اسطرلاب ترسیم کند. این چارت نجومی همان چارت تولد (به انگلیسی: natal astrology) افراد نامیده مى شود.

دانستن چارت تولد چه کاربردی دارد؟

شما با دانستن چارت تولد خود می توانید اطلاعاتی در مورد گذشته و نیاکان و همچنین اطلاعاتی در مورد زمان حال خود که از آن ها خبر ندارید و علاوه بر این در مورد آینده خود و اتفاقاتی که در سرنوشت شما رقم خورده و رخ خواهد داد، به دست آورید.