متافیزیک انرژی و آسترولوژی

رضا نمازی

مدرس دوره های آسترولوژی و متافیزیک

بیش از 8 سال فعالیت در زمینه آسترولوژی، تحلیل و تفسیر چارت تولد، برگزاری دوره های متافیزیک و…

پشتیبانی وبسایت