فروشگاه | پشتیبانی Search Box صفحه ورود کاربر

آموزش نجوم، اختربینی و هیئت

اینستاگرام متافیزیک انرژی و آسترولوژی | تحلیل چارت تولد

جلسه دوم آموزش نجوم انرژی به شما توضیح خواهیم داد که:

  • آسترولوژی چیست؟
  • به چه منظور و هدفی میباشد؟
  • برای چه اهدافی میتوان از آسترولوژی استفاده کرد؟
  • و اساس چنین علمی و از کجا ریشه دارد؟

و کنجکاوی و علاقه مندی شما به آن را بررسی میکنیم.

در‌ جلسه سوم نجوم انرژی به این موضوعات پرداختیم:

  • صورت های فلکی چیست؟
  • کیفیت و عناصر صورت های فلکی چگونه است؟
  • ویژگی هر عنصر و هر کیفیت چگونه بیان میشود ؟

برای دسترسی به سایر قسمت های این آموزش، باید وارد حساب خود شده و یا در وبسایت عضو شوید