فروشگاه | پشتیبانی Search Box صفحه ورود کاربر
مبارزه با ماتریس و تغذیه نشدن از شبکه منفی
قانون جذب عشق و جذب ثروت

مبارزه با ماتریس و تغذیه نشدن از شبکه منفی

شبکه منفی ذهن شما را سرشار از ترس و اضطراب کرده است. نگرانی هایی که فقط برای کنترل ذهن شما مورد استفاده قرار می گیرند. خلاصه حرفم، لطفا آنقدر از کرونا و ویروس نهراسید. مدتی هست که تمام دنیا درگیر ویروسی به نام کرونا شده است. این ویروس ترس و

اطلاعات بیشتر
آرکون ها
متافیزیک و جادوگری

آرکون‌ ها، تغییر ژنتیکی نژاد انسان و خلق ماتریکس سه بعدی

آرکون ها (به انگلیسی: archons) در لایه‌های ذهنی-روانی قمرها و سیارات منظومه شمسی، به سر می‌برند و به زمین هجوم می‌آورند. انسان‌ها در آن دوران حالت سه بُعدی فیزیکی نداشته و زمین نیز به حالت سه بُعدی فیزیکی درک نمی‌شده است. انسان‌ها فاقد جنسیت و ذهن‌های “خودیافته” بوده‌اند؛ با طبیعت

اطلاعات بیشتر